BørneIntra v2.19

Velkommen til Dagplejen

Det lille, nære, trygge og lærerige dagtilbud

Skiftende billeder

Tag er kig på vores hjemmeside og få et indblik i hvad dagplejen også er smiley

Vi er 16 professionelle dagplejere med plads til 60 børn i alderen 0-3 år. Samt 2 faguddannede dagplejepædagoger som fører tilsyn og sørger for faglig sparring.

 • Vi samarbejder b.la.med sundhedsplejerskerne, talepædagog, fysioterapeut og psykologer.

 • Vi arbejder ud fra vores læreplaner i vores dagligdag.

 • Vi tilbyder samme voksen morgen og aften, hvilket skaber tryghed, nærvær og et tæt forældresamarbejde.

 • Vi tilbyder leg og samvær i små og større børnegrupper, både inde og ude i dejlige omgivelser.

 • Vi tilbyder sund og alsidig kost.

  Dagplejernes åbningstid er 48 timer om ugen, i tidsrummet 6.30 – 17.00 tilpasset forældrenes behov.

  Dagplejen er delt i 2 grupper, som hver har en dag om ugen i vores legestue, de 2 grupper er delt i 4 mindre grupper, som rullende er i legestuen 1 gang om ugen. Vi har til huse i Østergården 56. Dagplejerne går på besøg hos hinanden både for at danne venskaber på tværs og får at børnene kender deres gæstedagplejer. I vinterhalvåret går vi til rytmik en gang om ugen. På skift er vi til leg og sang i Vejleåkirken. Vi bruger meget lokalområdet f.eks. biblioteket, bredekærgård og de dejlige grønne områder der er i Ishøj. Vi kommer ud til kulturelle og naturlige oplevelser, bl.a. teater, tivoli/bakken, bondegårdsture og arrangementer lavet af Ishøj naturcenter.

  Kom endelig ned og få nogle hyggelige timer sammen med os.

  Vores adresse er Østergården 56.

 • Tlf. nr. 43734405

 • Ishøj kommunale dagpleje

 • Velkommen til  laugh

Seneste nyhed...

Takster for 2018

 

                                                                                                                       Den 15. december 2017

Information om takster i 2018

Byrådet besluttede den 3. oktober takster for dagtilbud, sfo mv. for 2018. Taksterne er føl-gende:

 En vuggestueplads koster 3.047 kr. pr. måned

 En dagplejeplads koster 2.967 kr. pr. måned

 En børnehaveplads koster 2.137 kr. pr. måned

 En plads i sfo1 (0. - 3. klasse) koster 1.457 kr. pr. måned

 En plads i sfo2 (4. - 6. klasse) koster 616 kr. pr. måned

 Tilkøb af morgenåbning i sfo2 koster 350 kr. pr. måned. I skoleferierne er morgen-åbning gratis for alle 4.-klasseelever.

Specialgruppen i Piletræet

En børnehaveplads koster 1.068 kr. pr. måned.

Generelt om taksterne

For børn i sfo er juli måned betalingsfri. Tilmelding til sfo koster som minimum en måneds betaling, hvilket betyder, at man ikke kun kan være tilmeldt i den betalingsfri måned.

Alle takster er eksklusive søskendetilskud og fripladstilskud.

Forældrebetalingstaksten for en plads i specialgruppen i Piletræet indeholder 50 % be-handlingsmæssigt fripladstilskud, da der er tale om specialtilbud.

Hvis du har spørgsmål om taksterne er du velkommen til at kontakte Pladsanvisningen på telefon 43 57 75 50 eller på mail: Pladsanvisningen@ishoj.dk

Du kan læse mere om takster på www.ishoj.dk – takster for dagpleje, daginstitution og sfo.

Venlig hilsen

Center for

Dagtilbud og Skoler

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag