BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Piletræet

Billeder fra vores årlige Børnefestival

Skiftende billeder

 

INKLUSION

 

For personalet i Piletræet handler inklusion om, at alle børn oplever at høre til og føler sig som en del af et fællesskab. Et fællesskab, hvor der er respekt for forskellighed og rum for og plads til, at det enkelte individ kan deltage på egne præmisser. Gennem voksendeltagelse og omsorg skaber personalet i Piletræet mulighed for, at alle børn inddrags i fællesskaber - og i skabelsen af fællesskaber - hvor der er accept af forskellige behov og forståelse for børns til- og fravalg. Alle kan selvfølgelig ikke være deltagende i alt hele tiden. Men personalegruppen i Piletræet vil modvirke, at børn ufrivilligt ekskluderes fra fællesskaber, som de er optagede af at være eller blive en del af. Med henblik på gensidig inspiration og praksisudvikling, deler personalegruppen løbende de dilemmaer, de oplever er forbundet med deres inklusionsbestræbelser.