BørneIntra v2.19

Velkommen til Børnehuset Elverhøj familieintra

Billede

Børnehuset Elverhøj ligger i Ishøj Landsby, og  bestående af to huse for børn i alderen 0-6 år.

Følgende værdier er omdrejningspunktet for den pædagogiske praksis i Elverhøj, anerkendelse, engagement, faglighed, troværdighed, respekt, medbestemmelse, humor og empati.

I Elverhøj er det overordnede pædagogiske mål, at bidrage til at skabe nysgerrige, kreative, sociale, selvstændige, ansvarlige, og livsglade børn - børn der er i god trivsel, læring og udvikling, og børn der som kompetente medspillere, kan mestre deres liv i et kompleks, foranderligt og demokratisk samfund.

Der arbejdes udfra en pædagogisk struktur hvor faste børnegrupper er i kontinuerligt samspil med tværgående aktiviteter i Elverhøj som helhed.

 

 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder