Børnemiljøvurdering

I foråret og sommeren 2008 blev der lavet børnemiljøvurderinger i alle Ishøj Kommunes dagtilbud. Folketinget har besluttet, at alle daginstitutioner mindst hvert tredje år skal lave en børnemiljøvurdering der kigger på både det fysiske og psykiske børnemiljø.

I Ishøj Kommune valgt vi, at alle institutionerne skulle udfylde et spørgeskema der kortlægger børnemiljøet. I spørgeskemaet er der også plads til at skrive korte handleplaner der beskriver, hvordan man vil arbejde videre med ting eller områder, der måske skal forbedres.

På institutionernes hjemmesider kan du se de udfyldte spørgeskemaer (i pdf-format). Spørgeskemaerne er institutionernes egen vurdering af, hvordan det ser ud med børnemiljøet i netop deres institution.
Mange har efterfølgende lavet yderligere tiltag for at følge op på undersøgelsens resultater.

Har du lyst til at læse mere om, hvad børnemiljø er, så er www.dcum.dk et godt link!