Takster for dagpleje, daginstitution og sfo

På denne side finder du en oversigt over prisen for pasning i dagpleje, daginstitution og sfo.

Takster 2018

Specialgruppen i Piletræet

Sfo på Strandgårdskolen og Strandgårdskolens gruppeordning

Sfo Ishøjgård

Generelt om taksterne

Tilmelding til sfo koster som minimum en måneds betaling, hvilket betyder, at man ikke kun kan være tilmeldt i den betalingsfri måned.

Alle takster er eksklusive søskendetilskud og fripladstilskud.

Forældrebetalingstaksten for en plads i specialgruppen i Piletræet, sfo på Skolen på Ishøjgård og i gruppeordningen indeholder 50 % behandlingsmæssigt fripladstilskud, da der er tale om specialtilbud.